15 Comments

    1. Nhạc nhẹ nhàng. Có thể được á cưng. Chỉ sợ ổng quậy khóc thoy hà. Chớ đem theo thì vô tư đi.

    1. Nguyễn Lê Trung Hải khán giả có đòi quay phim kìa.
      Hãy vì Vũ Đặng Quốc Việt mà nghĩ cách điii

  1. Ủa sao chờ quài hổng ai khen tên bài hát dài quái đản.
    Ủa chiêu câu khách hổng hiệu nghiệm hả ta?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *