Bây giờ mình đã tin vào bộ não con người có thể thực hiện những chuyện siêu nhiên

Bây giờ mình đã tin vào bộ não con người có thể thực hiện những chuyện siêu nhiên, éo liên quan nhưng có thực.
– Dạo này hay thấy mấy cái clip nặn mụn, biến thái đến nỗi xem muốn ghiền luôn, theo dõi từ đầu đến cuối nhiều khi còn nghĩ trùi mụn gì mà ng ta nặn đã vậy. Đó giờ mặt k có mụn để nặng gì cả. Giống như các mẹ bầu mà suy nghĩ hay nhìn thấy 1 người nào đó thì đẻ con ra sẽ có ít nhiều giống người đó.
– Đến nay thì 1 ngày nổi 5 6 cục qua mỗi ngày số lượng lại tăng lên, coi có siêu nhiên không chứ.
–Khóc 1 dòng sông–
See Translation

6 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *