5 Comments

    1. ở đây pháo hoa mua là bắn được ah, người ta chạy ra biển bắn quá chời mình ngồi ngắm pháo hoa thả đèn trời thôi

    2. chai đã z chắc mai mốt dành tiền đi hưởng tuần trăng mặt bên đó wa kkkk hấp hôn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *