Buổi Business Open Day (BOD) của BNI Saigon Chapter đã diễn ra thành công tốt đẹp

1 1 1 1 1  
Buổi Business Open Day (BOD) của BNI Saigon Chapter đã diễn ra thành công tốt đẹp.
Đăng xin cám ơn 32 anh chị chủ doanh nghiệp khách mời đã đến giao lưu kết nối và tìm kiếm cơ hội kinh doanh cùng chúng tôi.
Đăng cũng xin chúc mừng 8 anh chị khách mời đã đăng ký để được trở thành hội viên của Saigon Chapter. Chúng ta sẽ cùng hướng tới tương lai thịnh vượng cho cá nhân và doanh nghiệp của mình
Nếu bạn muốn tham dự buổi họp kết nối kinh doanh hàng tuần của BNI Saigon Chapter, vui lòng liên hệ với mr Đăng 0907791164 để đăng ký nhé
See Translation

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *