“BUÔN”

“BUÔN”
Hôm nay ngồi với mấy anh bạn, các ông ấy bình về một số anh lớn ở thị trường rất rôm rả. Nghe được câu cũng vui vui: “Một khi cô đã thương thì làm người thường cô cũng không cho!”
Nhưng làm sao để được “cô thương” thì chắc các anh ấy nghĩ cũng nát hết đầu ra đấy!

20 Comments

    1. Đổi Wraith đi Hùng ơi! Bên anh cấp giá Cif nhưng vẫn cam kết quyền lợi chính hãng đấy!

    1. Hehe, sáng nay thấy bảo là số 2 mà không biết ai là số 1 thì chắc chắn được cô thương rồi còn gì! 😉

  1. Đoàn Hiếu Minh hehe, số 2 nhưng ko phải ở lĩnh vực kiếm tiền Minh ơi 🙂 thế mới khổ =))

  2. “Một khi cô đã thương thì làm người thường cô cũng không cho!”… Chuẩn! Để ” cô thương” thì ngoài nhiều mưu, lắm kế cần có một chữ Duyên! Hê hê, kẻ ít mưu, ít kế nhưng gặp phải chữ MAY, chữ DUYÊN…Thì dù muốn cũng không thường được!

  3. Không hẳn! Có nhiều mưu hèn, kế bẩn mà Hong Phuong! Đại loại kiểu xui thằng khác đi đốt nhà …còn mình mang xe cứu hoả đến! Anh em ngay….thân thương ngay! Thích hay không thôi…khà khà, chém tí cho nó đỡ nóng nhé!

  4. Nước mình mà trọng người tài thì đã không nát như tương! Thằng nào tài làm nhà nước thì chúng nó dập cho nát người! Bỏ ra ngoài hết! Ra ngoài thì lại phải tìm cái ô đỡ…Còn làm chính tắc thì tại ngoại ngày này biết ngày đó thôi Hong Phuong à! Hề hề… chém đấy đừng tin nhé!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *