Các anh chị em làm nghề và am hiểu tranh sơn dầu ngoài Hà Nội cho em hỏi chút kinh nghiệm:

Các anh chị em làm nghề và am hiểu tranh sơn dầu ngoài Hà Nội cho em hỏi chút kinh nghiệm:
Tranh của chị gái Thu Thuỷ Đỗ của em ở Hà Nội, vẽ màu sơn dầu và Canvas loại tốt nhất, chứ ko lèm nhèm như của em trong này, nhưng tranh treo và để trong nhà đến nay bị mốc nhiều quá.
Cho em hỏi phải làm sao để chữa được?
Và anh chị em nào có kinh nghiệm chỉ dẫn cho em với, có thời gian thì đến xem giúp cho chị của em và chỉ dẫn cho em làm cách nào với ạ.
Chứ hư hỏng gần hết thế này hai chị em em đau lòng quá.
Sửa xong em sẽ sơ tán hết tranh vào Nam.
Em xin cảm ơn trước các bác họa sĩ và ai lưu ý cho em kinh nghiệm và hướng dẫn ạ.

6 Comments

  1. Bệnh mốc có thể dọ toạl làm k kĩ hoặc nhà ẩm quá…Chị kiếm hành tây thái lát chà kĩ trên bề maặt cho hết mốc. Rồi để khô lúc thời tiết khô dùng vecni chống ẩm quét lên.

  2. Cảm ơn Tô Chiêm. Tường bị thám nước ẩm quá đấy. Mốc một ít tranh treo tường thôi. Đợi khỏe rồi xử lý sau.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *