45 Comments

  1. Nguyễn Hoàng Hiển , Anh em nhà chú như nhau thôi. Tự giác giúp vợ cho chó ăn đê. Nhiều sữa nó còn nuôi con. Nuôi bộ bọn kia tốn lắm

  2. Nguyễn Hoàng Hiển , Hỏi chỗ Jpet có loại sữa bổ sung cho nó đấy. Đợt nó đẻ Vani chị cũng phải bổ xung mấy hộp. Chó còn đc chăm hơn cả mình khi đẻ

  3. Em bảo lão Hiển là thương chị mà, tự dưng bao nhiêu chuyện ập xuống đầu, lão chồng còn hâm nữa

  4. Nghe nói thời còn trai trẻ a Hiển oai hùng như ngao tây tạng… giờ thì chắc là… à mà thôi e ko nói nữa

  5. Đến thằng chủ lười uống sữa còn bị gí cả bình vào mồm… ướt hết râu còn đếk dám kêu ca gì nữa là choá

Leave a Reply to Hang Doan Le Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *