17 Comments

    1. đẹp thì kiu xấu bớt, xấu thì chửi mặt như hà boá, sống sao cho zừa bộ lòng cô hả

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *