Có một thực tế đang diễn ra là giới quan chức ở ta lấn sân showbiz ngày càng rõ rệt

Có một thực tế đang diễn ra là giới quan chức ở ta lấn sân showbiz ngày càng rõ rệt.
Xem ảnh mấy em Tring mặc xơ liếp không thư giãn bằng xem ảnh, đọc tin anh Hải quận nhất mí lị anh Chương cục chưởng.
Tôi đang tự hỏi là ai cấp phép cho anh Chương diễn hài? Ai?

19 Comments

  1. Vừa nghe chuyện nguyên phong của anh trên mạng thấy yêu anh quá, giờ vào facebook thấy anh quát tháo hống hách thế này lại hết yêu anh rồi…

  2. Anh vừa nghe lại, họ lược bớt đi 1 số đoạn nên truyện mất đi một số kết nối dẫn đến hơi khó hiểu.

  3. Em vừa nghe vừa khóc. Chuyện xúc động. Nhà ông sếp em cũng 3 anh em trai giữ 1509, từ 78 đến 90 nhưng chả ai chết cả.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *