Đàn bà

Đàn bà …. Bơ đi mà sống!!!
Có bầu rồi cưới – Thì hư
Mãi không sinh được – Là hỏng
Sinh con giống cha – Đẻ thuê
Sinh con giống mẹ – Nhìn chả giống ai
Nuôi con học hỏi – Ôi dào vẽ chuyện
Nuôi con bản năng – Vụng còn dốt nát
Sinh chưa đi làm – Chân dung ăn bám
Sinh xong đi làm – Khổ thân đứa bé
Nuôi con sữa mẹ – Có chất gì đâu
Nuôi con sữa ngoài – Không bằng bú mẹ
Cho con ti mẹ – Ăn mỗi sữa còi, chả được thông minh
Cho con ti bình – Làm gì có sữa, tốn kém ai chi
Đóng bỉm làm gì – Cởi ra chết nóng
Cởi bỉm mặc quần – Đi đâu cũng tè, ị ra ai bế
Lấy được chồng chiều – Mèo mù cá rán
Lấy chồng vũ phu – Ui ngu thì chết
Lấy chồng bê bết – Chỉ làm trò cười
Lấy được chồng lười – Trời sinh một cặp
Ra đường có gặp – Suốt ngày rong chơi
Về nhà ôm con – Lười làm trốn việc
Đi đến tiệc tùng – Lùng nhùng bụng xổ
Nói chung có rổ – Cũng chả kể xong
Phận gái chỉ mong – Có người bầu bạn
Nhưng đời bốn lạng – Chẳng nổi nửa cân
*Nguồn: sưu tầm*

3 Comments

  1. Đàn bà …. Bơ đi mà sống!!!

    Có bầu rồi cưới – Thì hư – ÈO! MÁY MÓC NGON LÀNH ĐẤY NHÁ, MAI MỐT NHÀ AI KG CHÁU CẤM ĐỔ TẠI CON NÀY NHÁ!!!!…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *