49 Comments

  1. Tên cái band này rất không đên để đầu câu. Nhào vô tưởng rất giận một điều gì! Dm đáng yêu ghê

    1. Tăng Gia Hải Lam anh Phèo hẹn gặp con ở show của má đó má ơi! cho con vé đi gặp anh Phèo nha!!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *