9 Comments

    1. Quá khứ ngủ yên rồi Vịt. Ông ấy giờ có đánh bài cũng phải viết giấy xin phép đấy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *