Dưỡng kem 1 tháng tránh ra nắng nhiều nhé da sáng thích luôn ahihi cam thường nhé khách bán gì xài đó ạ

1 1  
Dưỡng kem 1 tháng tránh ra nắng nhiều nhé da sáng thích luôn ahihi cam thường nhé khách bán gì xài đó ạ, dưỡng xong ra sáng trưa trưa chiều chiều da đẹp phát hời luôn /-heart ai còn e ngại thì về đội em nhé, lúc trước em hay di chơi cời cời ngoài nắng nên đen thùi à :’) đựơc như giờ đều nhờ chăm body Nwhite hết đó ạ
See Translation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *