19 Comments

    1. tại ảnh cưới cô gái đẹp hơn e nên e cũng k có đao khổ lắm, chớ ảnh mà cưới anh nào chắc con tym em tan nát luôn qué

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *