GÓC CHIA SẺ

GÓC CHIA SẺ.
Nếu như mọi việc đã được chuẩn bị sẵn thì giá trị của bạn ở đâu?
Bởi vì bạn đang bước đi, bạn mới có thể gặp được những người cùng chung chí hướng, mới gặp được bạn đồng hành.
Vậy nên, bạn muốn gặp được nhau thì phải đi cùng trên một con đường.Trước tiên, hãy dũng cảm bước đi…Không phải vì có người đồng hành nên mới bước đi, mà là khi bước đi mới có được bạn đồng hành.Thật đáng tiếc, rất nhiều người không hiểu đạo lý này.
Hôm nay, nếu bạn vẫn còn phàn nàn, vẫn còn không nỗ lực, thì thành công nhất định sẽ thuộc về người khác.
Bạn không làm, người khác sẽ làm. Bạn không trưởng thành, chẳng ai chờ đợi bạn!
Tìm bạn đồng hành nào !
See Translation

8 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *