Hệ thống tư pháp cùng địa phương đang bộc lộ “bênh nhau” dẫn tới Thượng tôn công bằng pháp luật bị “méo mó” người không có tội vẫn bị kết án

Hệ thống tư pháp cùng địa phương đang bộc lộ “bênh nhau” dẫn tới Thượng tôn công bằng pháp luật bị “méo mó” người không có tội vẫn bị kết án. Trước đây thì không có bằng chứng vì sự “nể lang” cùng cấp. Nhưng qua vụ án này sẽ càng chứng minh độc lập chỉ tuân theo pháp luật chỉ là điều luật sáo rỗng.
Án oan thì nhiều, nhưng ai dũng cảm, đình chỉ hoặc tuyên án oan, sai, vô tội (?)
Kính thưa Uỷ ban cải cách tư pháp Trung ương.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *