Jack Ma cho rằng vị khách hàng khó chiều nhất chính là những người nghèo

Jack Ma cho rằng vị khách hàng khó chiều nhất chính là những người nghèo!
Khó phục vụ nhất là những người nghèo.
Cho thứ gì miễn phí, họ tưởng mình bẫy họ.
Nói rằng đó là một khoản đầu tư nhỏ, họ lại bảo như thế không thể kiếm được nhiều.
Thế bảo họ chuyển sang cái lớn hơn đi, họ nói không có tiền.
Bảo họ đây là một ngành kinh doanh truyền thống, họ lại nghĩ chắc sẽ khó lắm.
Nói đây là mô hình kinh doanh mới, họ lại sợ là đa cấp.
Bảo họ mở một cửa hàng, họ sẽ nói như vậy không được tự do.
Bảo vậy hãy thành lập một doanh nghiệp mới đi, họ nói không có kinh nghiệm.
Những người này có một đặc điểm chung là luôn đi hỏi Google, lắng nghe những người có cùng tư tưởng tiêu cực như mình. Họ nghĩ ngợi nhiều hơn cả một giáo sư nhưng lại hành động không bằng một người mù.
Kết luận của tôi là: Thay vì sợ hãi khiến tim phải đập nhanh hơn, tại sao không hành động nhanh hơn. Thay vì nghĩ ngợi, tại sao không lao vào làm luôn. Những người nghèo sẽ mãi nghèo bởi họ cùng chung một tư tưởng là: Cả cuộc đời chỉ luôn CHỜ ĐỢI…
Là một nhà lãnh đạo, bạn cũng nên cẩn thận loại bỏ bất kỳ nhân viên nào có lối tư duy “nghèo” như vậy. Rốt cuộc hỏi “Vậy anh có thể làm được gì” họ không trả lời được. Nếu cả tập thể đều là những người chỉ biết nghĩ ngợi thay vì hành động, tập thể đó chắc chắn sẽ gặp thất bại!
See Translation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *