Khi đến với một địa phương mới mình ở

Khi đến với một địa phương mới mình ở. Có những đứa nhỏ hơn mình từ 6-12 tuổi. Những lần nói chuyện với nó ,nó xưng anh với mình. Thôi thì mình ôn hòa vui vẻ , kệ nó xưng hô như vậy không sao mà. Từ từ rồi nó thấy nó sai trong cách xưng hô. Cho đến một hôm mình nói. Khi ta học lớp 1 thì lúc đó anh mới ở trong đầu gối của Bố anh. Anh có hiểu câu em nói không? Không! Ừ. Thì tôi không thể nào trách cách anh xưng hô như vậy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *