4 Comments

    1. bởi ng ta mới nói: đàn ông ngoại tình 10ng 9ng k bỏ vợ, đàn bà 10ng là 11ng bỏ chồng rồi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *