Lịch Khám Bệnh Từ Thiện ” Phòngkhámtừthiện Chùa Sùng Đứcn Chùa Sùng Đức “

Lịch Khám Bệnh Từ Thiện ” Phòngkhámtừthiện Chùa Sùng Đứcn Chùa Sùng Đức “.
– Ngày 10/09/2017 ( Tức Ngày 20/07/2017 Âm Lịch- phát thuốc 2 tuần) .
Ngày 10/09/2017 Đoàn khám bệnh sẽ tổ chức khám bệnh từ thiện tại tổ đình chùa Sùng Đức . Vậy xin thông báo tới tất cả các bạn trong đoàn cùng các bạn tình nguyện viên cùng tham gia hỗ trợ cho Phòng Khám thực hiện buổi khám bệnh hoàn thành . Xin cảm tạ công đức của mọi người.
” Nam Mô A Di Đà Phật- Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật – Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật – Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát “

21 Comments

  1. Lên Hùng xin sư cô dẫn Trâm đi xem chùa và chia sẻ cách làm bánh Pizza chay nhé. Có dịp làm cho Hùng và mọi người thưởng thức luôn nhé…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *