“Loại đàn bà ăn nằm trên giường cùng đàn ông đã có gia đình

“Loại đàn bà ăn nằm trên giường cùng đàn ông đã có gia đình, thì vốn dĩ thứ đó đã nặng nghiệp và mất nhân cách lắm rồi. Không nên lời qua tiếng lại với hạng đó, vì nó không bao giờ có đẳng cấp ngang hàng với mình.
Điểm làm nên khác biệt giữa phẩm hạnh của phụ nữ chính là phải biết đâu là thứ thuộc về mình, đâu là lúc nên đi, đâu là điểm nên dừng.
Đàn bà mà chiếm đoạt được những lần thân xác với đàn ông của người phụ nữ khác, thì vốn dĩ đã đánh đổi bằng cả nhân cách và sỉ diện của chính mình rồi.
Chỉ có đàn bà thiếu thốn yêu thương, mới dạng chân lên giường có hương của người phụ nữ khác.
Chỉ có đàn ông đốn mạt, mới để hạng đàn bà nhân tâm thối nát phá hoại gia đình mình.
Còn phụ nữ thông minh, sẽ tự biết dìm chết ả nhân tình của chồng mình trong khinh bỉ.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *