40 Comments

    1. Ở chương mỹ là Tom còn nhỏ ko đi dc. Chứ giờ nhớn rồi thì đi đâu cũng ok hết. Chị cứ chống lầy đi cả nhà e có mặt..

  1. Chế mở c.hang ở đâu đó. Hic e nói mang nem chua lên cho c mà e quên. Ngại quá. Đầu óc cá vàng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *