Mai là ngày 18/6 ngày được tôn vinh là ngày của CHA

Mai là ngày 18/6 ngày được tôn vinh là ngày của CHA
Mượn câu ca dao ( Còn cha gót đỏ mầu son
Không cha kề cận gót con lấm bùn )
Làm bài thơ Lục Bát tung hoành trục khoán ..
Mời cả nhà ạ
CHA YÊU
CÒN đây hằn vết tuổi cha
CHA nay tuổi hạc nào qua nỗi lòng
GÓT chân bầm nát đục trong
ĐỎ đời lăn lộn những mong con tròn
MÀU trong đôi mắt mờ hơn
SON tô bạc phếch cha còn tâm gương
KHÔNG màng thế sự nặng vương
CHA thường lặng lẽ dạ thương cạn ngày
KỀ ngày nắng lụi hao gầy
CẬN bên tuổi hạc vẫn rầy sớm hôm
GÓT mòn nâng giấc tuổi son
CON ơn chữ hiếu đời tròn con vuông
LẤM lem không để con bồng
BÙN nhơ cha gột ráng hồng dành con
CÒN CHA GÓT ĐỎ MÀU SON
KHÔNG CHA KỀ CẬN GÓT CON LẤM BÙN
See Translation

10 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *