23 Comments

    1. Xa thế. C làm lạc trung cơ mà chẳng đi đâu lên trên đó. Cứ tưởn vck e vẫn bên này

    2. Em sang bên này lâu rồi chị ạ! Chị làm chỗ nào Lạc Trung mai em ship hàng thì em gom luôn. 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *