2 Comments

  1. vậy sao cũng có những đứa thất học tuy chửi tục nhưng nó có tấm lòng rất tốt…vấn đề môi trường cũng chưa chắc

    1. Tất nhiên ko fai 100% rồi a, chỉ là cố gắng cho con cái sống trog tình yêu thương tốt nhất có thể thoai :))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *