3 Comments

    1. cái quán này k có địa chỉ, em chỉ biết chỉ là nó nằm đầu hẻm trường thpt Ngô Quyền ở Biên hoà thui anh ơi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *