26 Comments

    1. Umk bị quá 1 ngày!mít nhà Ck t đây ngon lắm t cũng đang định mang xg đây bán.m lấy k t bán lại cho

    1. Mai đc k girl. Chị còn quả 12kg chín ngon lắm. Nhưng giờ bổ hư mất! 🙂 . mấy quả nhỏ thì mai ms ăn đc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *