15 Comments

    1. Đêm xe mới về tiếp hàng nên snags mai có chín ăn ngay bạn nhé, bạn ăn thì ib đặt trước mình phần vì chín cây cũng ít bạn nhé, nắng này nó cay ý nên cắt quả già nhiều hơn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *