Mổ xong từ sáng hiện tại chưa mở được mắt ra

Mổ xong từ sáng hiện tại chưa mở được mắt ra, thi thoảng ti hí, cố mò vào up cái ảnh. Đeo kính này để bảo vệ mắt cả ngày cả đêm đó.
Tuy mắt còn lờ mờ nhưng bs bảo mai thị lực sẽ 10/10.
Mong chờ xem mọi thứ rõ ràng nó thế nào quá vì mắt từ lúc chào đời bị bẩm sinh loạn thị nên cũng chẳng hiểu 10/10 là thế nào.
Cả nhà vỗ tay chúc mừng bé nào.

12 Comments

  1. Thề luôn . Ngày xưa mổ xong đi ra đường thấy đâu đâu mầu mè cũng rõ và nét như Sony ( 8x ngày xưa hay nói )

  2. Mắt mình mổ hai lần, phải lật hết giác mạc lên ý nên là không mở ra được. Mai là sẽ ok. Bs cũng bảo k cần kiêng, đừng cố là được. Nhưng o mở ra dc.
    Và mọi thứ còn mờ, ảo diệu lắm.
    Biết thế cũng mổ lâu rồi.

  3. Chưa mở dc mắt ra. Mọi thứ vẫn mờ lắm chắc mai mới ổn. Chế k dc mổ như dì, phai lật giác mạc lên, mổ cả viễn như nào ý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *