Mỗi lần sang đây tôi đều đến nơi này để tưởng niệm linh hồn của hàng chục ngàn chiến sỹ Quân Đội Nhân Dân Việt Nam đã hy sinh trên mảnh đất này

Mỗi lần sang đây tôi đều đến nơi này để tưởng niệm linh hồn của hàng chục ngàn chiến sỹ Quân Đội Nhân Dân Việt Nam đã hy sinh trên mảnh đất này, cho sự hồi sinh của đất nước Campuchia. Mong anh linh các anh phù hộ cho tình hữu nghị Việt Nam- Campuchia bền chặt, cho sản phẩm SBMPOWER có mặt khắp các công trình lớn tại vương quốc Chùa tháp này!
I have been here every time coming to Cambodia to memorize thousands of Vietnamese Solider who lot their life to revive Cambodian country.
Wishing their soul will bless for a solid friendship bw VietNam & Cambodia, for success of SBM at major projects in Cambodia.
See Translation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *