12 Comments

    1. Hì hì. Do lân la một số chỗ lâu quá nên khu A4 Đ còn chưa đi hết nữa. Chiều thứ 3 sẽ đến thăm gian hàng của Huyền nhé

    1. Trung tâm triển lãm và hội chợ Sài Gòn, 799 Nguyễn Văn Linh, P. Tân Phú, Quận 7, Tp.HCM nha thầy Phạm Ngọc Anh ơi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *