Nghe tả Bạch Mộc Lương Tử mà cảm xúc lẫn lộn @@ không biết tác giả có dùng biện pháp nói quá ko zi Minh Nguyen Khanh

Nghe tả Bạch Mộc Lương Tử mà cảm xúc lẫn lộn @@ không biết tác giả có dùng biện pháp nói quá ko zi Minh Nguyen Khanh
See Translation

9 Comments

  1. Không có vấn đề gì hết. Cách đây mười mấy năm mình leo Fan lúc còn chưa có đường mòn, cũng nghe hù dọa các kiểu, đi rồi mới thấy mấy cái gờ đá có người trượt chân té xuống vực thực ra cũng bình thường =)))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *