2 Comments

    1. Do e bận làm cửa hàng chị ơi. Giờ thì e có chè b cả bún đậu mắm tôm nhé chị. Chị ủng hoe nhé

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *