13 Comments

    1. He he he, hôm nay vừa được học một bài học lớn. Cái anh áo hoa ngồi đối diện với anh hôm này là lái xe, đưa bọn anh đi suốt buổi chiều nay với giá 350K kip và luôn miệng rất lễ phép gọi bọn anh bằng anh dù hơn anh 8 tuổi, đến chỗ hẹn luôn sớm hơn 30 ph…

  1. Chúc mừng SN chủ tạch nhé. Nhìn 4 trái dừa cài hoa lan rất chi là nhân tình, chúng em thấy SN vui lắm ợ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *