Niềm vui to lớn của đứa bán thuốc phụ khoa như e chỉ vậy thôi

Niềm vui to lớn của đứa bán thuốc phụ khoa như e chỉ vậy thôi
mặc cho bạn bè xa lánh
mặc cho nhiều ng k tin tưởng phỉ báng
Bảo con nọ con kia bán cái ấy thế này thế kia
Em vẫn tự hào
Bởi niềm tin của những khách hàng đã và đang dùng thuốc bởi vì họ tin e ,tin ở thuốc, tin ở phép màu
Bao năm trời tìm con
Bao nhiêu tiền của
Vậy mà tin ở em dùng sau 2lt VIÊM ÂM TÁN HC đấy ạ
700k có đáng k mn
Cảm ơn chị và chúc 2mẹ con luôn khỏe mạnh
See Translation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *