Nợ tiền không trả sẽ gieo nghiệp nghèo hèn

Nợ tiền không trả sẽ gieo nghiệp nghèo hèn
Theo lẽ tự nhiên, có vay thì có trả. Khi ta vay ai một món tiền nghĩa là ta đang nhận ở người đó một món nợ không chỉ đơn thuần là vật chất mà còn là ân nghĩa.
Thế nhưng ở đời, nhiều người vay tiền không muốn trả. Có người “xù nợ”, có người trả nợ nhưng lại mang niềm oán giận người cho vay. Theo các vị giảng sư, đó là cách họ đang gieo nghiệp nghèo cho mình mà không hề hay biết.
Hãy sống cho xứng đáng 1 con người! Nghèo mà ko hèn!
See Translation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *