Ôi lần đầu tiên nhìn qua cửa sổ phòng ngủ

Ôi lần đầu tiên nhìn qua cửa sổ phòng ngủ… thấy mọi thứ rộng thênh xa tít, thấy từng cái nhà và đèn luôn.
Ngay cả khi đeo kính thì mới nhìn dc 6/10 .
Dù mắt còn mờ như kéo màng nhưng đọc dc cả chữ ti vi, nhìn qua cửa sổ phòng ngủ thấy lạ hoắc.. mai thị lực phục hồi mà thấy 10/10 thì cảm giác như nào nhỉ?

3 Comments

  1. Em mới mổ mắt đừng nhìn tập chung lâu và đọc nhửng chử nhỏ chịu khó kiêng cữ cẩn thận thì sau này mắt sẽ thấy rỏ lắm. Chị củng mới mổ củng gần một năm rồi nên chị có kinh nghiệm. Em mới mổ chịu khó nghỉ nghơi là tốt cho mắt của em

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *