15 Comments

  1. Anh có nhớ bố “Đại” trong ” Sóng ở đáy sông “? Không anh Bắc em vừa nghiền lại 10 tập xong đấy anh ạ

  2. Người ta gửi tặng ra đảo, e tự lắp hết có 30′, tính cả bắt đường nước nhá a Xuân Bắc, a bảo 2 tiếng rưỡi là hơi bị điêu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *