21 Comments

    1. Xem lại được rồi đó cu. Mà âm thanh hơi rè. Để hôm sau có bản thu mix lại rồi sẽ share lại cho mọi người nghe chơi nghen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *