Tặng em

Tặng em. Khi em có tên mới . JOY.
Một đường phố trống rỗng, một căn nhà trống rỗng
Một lỗ hổng trong trái tim anh.
Anh đang ở một mình, các phòng đang nhận được nhỏ hơn
Anh tự hỏi làm thế nào, anh tự hỏi tại sao, anh tự hỏi em ở đó có nhớ
Những ngày chúng ta có, những bài hát chúng ta hát cùng nhau
Và tất cả tình yêu của anh, anh vẫn giữ mãi
Vươn tới tình yêu mà dường như cho đến nay
Vì vậy, anh nói một lời cầu nguyện nhỏ với Chúa
Và hy vọng những giấc mơ của anh sẽ đưa anh đến đó
Nơi bầu trời xanh, để nhìn thấy em một lần nữa tình yêu của em
Trên biển từ bờ biển đến bờ biển
Để tìm nơi anh yêu thích nhất
Nơi những cánh đồng xanh, để nhìn thấy em một lần nữa tình yêu của anh
anh cố gắng đọc, anh đang học
anh cười với mọi người
Nhưng anh không thể ngừng để giữ cho mình khỏi suy nghĩ
Anh tự hỏi làm thế nào, anh tự hỏi tại sao, anh tự hỏi em ở đó có nhớ
Những ngày chúng ta có, những bài hát chúng ta hát cùng nhau
Và tất cả tình yêu của anh, anh vẫn giữ mãi
Vươn tới tình yêu mà dường như cho đến nay
Vì vậy, anh nói một lời cầu nguyện nhỏ với Chúa
Và hy vọng những giấc mơ của anh sẽ đưa anh đến đó
Nơi bầu trời xanh, để nhìn thấy em một lần nữa tình yêu của em
Trên biển từ bờ biển đến bờ biển
Để tìm địa điểm mà anh yêu thích nhất.
Nơi các cánh đồng xanh, để nhìn thấy em một lần nữa
Để giữ em trong vòng tay của anh
Để hứa với em tình yêu của anh
Để nói với em từ trái tim
Em là tất cả Anh đang nghĩ đến
Vươn tới tình yêu mà dường như cho đến nay
Vì vậy, anh nói một lời cầu nguyện nhỏ với Chúa
Và hy vọng những giấc mơ của anh sẽ đưa em vào đó
Nơi bầu trời xanh, để nhìn thấy em một lần nữa tình yêu của em
Trên biển từ bờ biển đến bờ biển
Để tìm địa điểm mà tôi yêu thích nhất
Nơi những cánh đồng xanh, để nhìn thấy em một lần nữa tình yêu của anh.
Nói với Chúa trong một lời cầu nguyện về em
Giấc mơ sẽ mang em ở đó
Nơi bầu trời xanh
để nhìn thấy em một lần nữa tình yêu của tôi
Trên biển từ bờ biển đến bờ biển
Để tìm địa điểm mà tôi yêu thích nhất
Nơi các cánh đồng xanh, để nhìn thấy em một lần nữa.
Tạ ơn Chúa giờ anh đã có em và hai con.
Em có tên mới là JOY. Anh yêu em.

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *