Thế này là thế nào ạ

1 1 1  
Thế này là thế nào ạ? Nguyên bản 90% từ nội dung đến hình ảnh. Tớ k tự tin hàng nhà tớ ngon nhất. Nhưng cam kết chất lượng và hình ảnh “chân thật” nhất. Buôn bán thì đừng lừa dối khách hàng chứ!
See Translation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *