Tin tôi đi sẽ đến thời gian có người xuất hiện ở những lúc bạn cần

1  
Tin tôi đi sẽ đến thời gian có người xuất hiện ở những lúc bạn cần, chứ không phải đang bận với những niềm vui riêng. Trai đẹp gái xinh bây giờ nhiều lắm đâu đâu cũng có nhưng người vui vì bạn cần họ được mấy ai?
See Translation

5 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *