Tự hào được góp phần tạo nên một kỷ lục: 1000 doanh nhân trong và ngoài nước cùng mặc áo dài Việt Nam tại sự kiện Hội ngộ đỉnh cao 2017

1 1 1 1  
Tự hào được góp phần tạo nên một kỷ lục: 1000 doanh nhân trong và ngoài nước cùng mặc áo dài Việt Nam tại sự kiện Hội ngộ đỉnh cao 2017.
#Anphathouse #Hoingodinhcao2017 #kylucaodai
See Translation

4 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *