4 Comments

    1. Haha đồ chơi nào cũng nhanh chán còn cái ti của mẹ thì bị ghiền ko biết chán là gì.thằng nhóc nhà e nó nắm kéo mới ghê chứ.đau chết đc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *