6 Comments

    1. Hí hí. Đang plan, tính mời cưng nè. Sẽ nhắn tin riêng để hỏi thăm nha.
      Phải như được hát riêng một bài với Harp thì chắc hay dữ lắm :”)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *