“Văn hóa của người Do Thái thật đáng để chúng ta phải suy ngẫm

“Văn hóa của người Do Thái thật đáng để chúng ta phải suy ngẫm. Có lẽ chính vì không theo đuổi những thứ phù phiếm ở bề ngoài cho nên họ mới có thể chuyên tâm vào học tập, nghiên cứu và sáng tạo”
Noted
See Translation

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *